Решения от заседание на Общински съвет от 23.03.2015 год.

Документ