Решения от заседание на Общинския съвет от 22.12.2009г.

Документ