Решения от заседание на Общинския съвет от 22.11.2011 г.

Документ