Решения от заседание на Общинския съвет от 22.06.2010г.

Документ