Решения от заседание на Общинския съвет от 22.05.2012 г.

Документ