Решения от заседание на Общинския съвет от 21.12.2011 г.

Документ