Решения от заседание на Общинския съвет от 21.07.2009г.

Документ