Решения от заседание на Общински съвет от 20.12.2013 г.

Документ