Решения от заседание на Общински съвет от 20.12.2012 г.

Документ