Решения от заседание на Общински съвет от 20.11.2013 г.

Документ