Решения от заседание на Общински съвет от 20.11.2012 г.

Документ