Решения от заседание на Общинския съвет от 20.08.2010г.

Документ