Решения от заседание на Общинския съвет от 20.02.2012г.

Документ