Решения от заседание на Общински съвет от 18.11.2014 год.

Документ