Решения от заседание на Общинския съвет от 18.11.2011 г.

Документ