Решения от заседание на Общинския съвет от 18.02.2011г.

Документ