Решения от заседание на Общинския съвет от 17.07.2008г.

Документ