Решения от заседание на Общински съвет от 17.12.2014 год.

Документ