Решения от заседание на Общинския съвет от 17.08.2011г.

Документ