Решения от заседание на Общинския съвет от 16.09.2008г.

Документ