Решения от заседание на Общинския съвет от 16.09.2011 г.

Документ