Решения от заседание на Общинския съвет от 14.11.2008г.

Документ