Решения от заседание на Общинския съвет от 14.03.2012 г.

Документ