Решения от заседание на Общинския съвет от 13.11.2009г.

Документ