Решения от заседание на Общинския съвет от 13.02.2012 г.

Документ