Решения от заседание на Общински съвет от 11.09.2015 год.

Документ