Решения от заседание на Общинския съвет от 10.11.2010г.

Документ