Решения от заседание на Общинския съвет от 10.01.2009г.

Документ