Решения от заседание на Общински съвет от 09.02.2015 год.

Документ