Решения от заседание на Общинския съвет от 08.06.2012 г.

Документ