Решения и протокол от заседание на ОбС-Девня от 06.11.2015 г.

Документ