Решения от заседание на Общински съвет от 06.11.2015 год.

Документ