Решения от заседание на Общинския съвет от 06.11.2008г.

Документ