Решения от заседание на Общински съвет от 05.08.2013 г.

Документ