Решения от заседание на Общинския съвет от 04.12.2008г.

Документ