Решения от заседание на Общински съвет от 04.07.2014 год.

Документ