Решения от заседание на Общинския съвет от 04.06.2009г.

Документ