Решения от заседание на Общинския съвет от 04.05.2011г.

Документ