Решения от заседание на Общински съвет от 04.03.2014 год.

Документ