Решения и протокол от заседание на ОбС-Девня от 03.06.2016 г.

Документ