Решения от заседание на Общинския съвет от 03.06.2011г.

Документ