Решения от заседание на Общинския съвет от 03.04.2012 г.

Документ