Решения от заседание на Общинския съвет от 02.12.2010г.

Документ