Решения от заседание на Общинския съвет от 02.11.2011 г.

Документ