Решение от заседание на ОбС-Девня от 31.12.2019г.

Документ