Решение от заседание на ОбС-Девня от 15.11.2019г.

Документ