Решение от заседание на ОбС-Девня от 11.11.2019г.

Документ