Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи на територията на Община Девня актуален към 31.01.2019г.

Документ