Протокол от заседание на ОбС-Девня от 27.06.2019г.

Документ