Протокол от заседание на ОбС-Девня от 26.06.2020г.

Документ